Waluty
Regulamin Przedsprzedaży

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„PRZEDSPRZEDAŻ WÓD PERFUMOWANYCH W GRUDNIU 2020”

1. Organizatorem akcji promocyjnej „PRZEDSPRZEDAŻ WÓD PERFUMOWANYCH W GRUDNIU 2020”

zwanej dalej „Akcją promocyjną” jest WOLFBROTHERS Wilk Romański Markiewicz Spółka Jawna

ul. Tadeusza Kościuszki 36D/16A, 32-020 Wieliczka, NIP: 6793184793, REGON: 383376990, zwanym

dalej „Organizatorem”.

2. Akcją promocyjną objęte są 3 produkty:

- Wolf Brothers WOLF EAU DE PARFUM 50ml,

- Wolf Brothers WISENT EAU DE PARFUM 50ml,

- Wolf Brothers BEAR EAU DE PARFUM 50ml,

zwanych dalej „Produktami promocyjnymi”, znajdujące się w ofercie sprzedaży portalu

internetowego www.sklep.wolfbrothers.men zwanego dalej „Portalem Internetowym”.

3. Niniejsza Akcja promocyjna obejmuje okres od dnia 15.12.2020. od godz. 00:00 do 22.12.2020.

00:00.

4. Akcja promocyjna dotyczy jedynie zamówień z wysyłką realizowaną na terenie Rzeczypospolitej

Polskiej.

5. Akcja promocyjna polega na obniżeniu ceny Produktów promocyjnych wody perfumowanej Wolf

Brothers o których mowa w pkt. 2 o 100PLN dla pierwszych 30 zamówień zwanych dalej Pulą

produktów promocyjnych, złożonych i opłaconych w okresie trwania promocji wskazanym w pkt. 3,.

6. Obniżenie ceny nastąpi automatycznie po dodaniu produktu do koszyka, pod warunkiem

spełnienia wymagań opisanych w punkcie 5.

7. Akcja promocyjna obowiązuje do wyczerpania Puli produktów promocyjnych. Informacja o

wyczerpaniu Puli produktów promocyjnych zostanie zakomunikowana na Portalu Internetowym

niezwłocznie po wpłynięcia ostatniego zamówienia z Puli produktów promocyjnych, jednak nie

później niż na koniec dnia, w którym złożono ostatnie zamówienie z Puli produktów promocyjnych.

8. Dodanie produktu do koszyka nie gwarantuje skorzystania z Promocji mimo wyświetlonej

promocyjnej ceny. Decyduje kolejność realizacji zleceń, które następuje przez naciśnięcie komendy

„Zamawiam” w Portalu Internetowym, po czym należy niezwłocznie wypełnić dane osobowe

kupującego i dane do wysyłki oraz opłacić zamówienie.

9. Jeśli w dniu wysyłki z przyczyn braków zapasów innego niż Produkty promocyjne asortymentu z

oferty Portalu Internetowego Organizator nie jest w stanie zrealizować całości zamówienia z koszyka

kupującego, poinformuje o tym fakcie składającego zamówienie drogą poczty e-mail i zaproponuje

późniejszy termin dostawy uwzględniając warunki Akcji promocyjnej nawet, jeśli wysyłka nastąpi po

zakończeniu Akcji promocyjnej.

10. Składający zamówienie ma prawo złożyć reklamację na niezgodności Akcji promocyjnej z

Regulaminem. Reklamacja ta powinna być złożona w formie pisemnej na adres: WOLFBROTHERS

Wilk Romański Markiewicz Spółka Jawna, ul. Tadeusza Kościuszki 36D/16A, 32-020 Wieliczka z

dopiskiem „Reklamacja: Przedsprzedaż”.

11. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi

listownie składającego reklamację o jej rozstrzygnięciu. Pisemna reklamacja powinna zawierać:

- imię i nazwisko,

- adres do korespondencji

- dokładny opis sytuacji oraz powód reklamacji

- datę i podpis.

11. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Akcji Promocyjnej stosuje się Regulamin Portalu

internetowego oraz obowiązujące przepisy prawa. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest w

Serwisie internetowym.

13. Z powodu natężonego ruchu na Portalu Internetowym w związku z trwaniem Akcji promocyjnej

oraz ograniczeniami spowodowanymi sytuacją epidemiczną w kraju, Organizator zastrzega sobie

prawo do wydłużenia standardowego czasu realizacji zamówień.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl