Waluty
DARMOWA DOSTAWA NA WALENTYNKI 2021

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„DARMOWA DOSTAWA NA WALENTYNKI 2021”

1. Organizatorem akcji promocyjnej „DARMOWA DOSTAWA NA WALENTYNKI 2021” zwanej dalej

„Akcją promocyjną” jest WOLFBROTHERS Wilk Romański Markiewicz Spółka Jawna ul. Tadeusza Kościuszki 36D/16A, 32-020 Wieliczka, NIP: 6793184793, REGON: 383376990, zwanym dalej

„Organizatorem”.

2. Akcją promocyjną objęte jest 13 produktów:

- Wolf Brothers WOLF EAU DE PARFUM 50ml,

- Wolf Brothers WISENT EAU DE PARFUM 50ml,

- Wolf Brothers BEAR EAU DE PARFUM 50ml,

- Próbka Wolf Brothers Woda perfumowana Wolf 1ml,

- Próbka Wolf Brothers Woda perfumowana Bear 1ml,

- Próbka Wolf Brothers Woda perfumowana Wisent 1ml,

- Zestaw 3 próbek wody perfumowanej (Wolf, Bear, Wisent) 3x1ml

- Wolf Brothers Świeca zapachowa Wolf 230g,

- Wolf Brothers Świeca zapachowa Bear 230g,

- Wolf Brothers Świeca zapachowa Wisent 230g,

- WOLF - męski zestaw (Świeca zapachowa 230g i bransoleta Brasetti Jewels)

- BEAR - męski zestaw (Świeca zapachowa 230g i bransoleta Brasetti Jewels)

- WISENT - męski zestaw (Świeca zapachowa 230g i bransoleta Brasetti Jewels)

zwanych dalej „Produktami promocyjnymi”, znajdujące się w ofercie sprzedaży portalu

internetowego www.sklep.wolfbrothers.men zwanego dalej „Portalem Internetowym”.

3. Niniejsza Akcja promocyjna obejmuje okres od dnia 5.02.2021. od godz. 12:00 do 15.02.2021.

00:00.

4. Akcja promocyjna dotyczy jedynie zamówień poprzez Portal Internetowy z wysyłką realizowaną na

terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Akcja promocyjna polega na zmianie standardowego kosztu dostawy na 0 PLN dla wszystkich

zamówień zawierających Produkty promocyjne, o których mowa w pkt. 2, złożonych i opłaconych w

okresie trwania promocji wskazanym w pkt. 3.

6. Akcja promocyjna obowiązuje do wyczerpania zapasów asortymentu Organizatora. Informacja o

brakach asortymentu aktualizowana jest na Portalu Internetowym przy konkretnych produktach,

których dotyczą raz na dobę. Braki asortymentu komunikowane są poprzez nieaktywną funkcję

dodania produktu do koszyka na Portalu Internetowym. Promocja nie obowiązuje po uzupełnieniu

zapasów, jeśli nastąpi ono po upływie czasu trwania Akcji promocyjnej wskazanym w pkt. 3.

7. Jeśli z przyczyn braków zapasów asortymentu w dniu wysyłki Organizator nie jest w stanie

zrealizować całości zamówienia, poinformuje o tym fakcie składającego zamówienie drogą poczty e-

mail i zaproponuje późniejszy termin dostawy uwzględniając warunki Akcji promocyjnej nawet, jeśli

wysyłka nastąpi po zakończeniu Akcji promocyjnej. Zgodnie z pkt. 6 zasada ta nie dotyczy braku

produktu zakomunikowanego na Portalu Internetowym w dniu złożenia zamówienia.

8. Składający zamówienie ma prawo złożyć reklamację na niezgodności Akcji promocyjnej z

Regulaminem. Reklamacja ta powinna być złożona w formie pisemnej na adres: WOLFBROTHERS

Wilk Romański Markiewicz Spółka Jawna ul. Tadeusza Kościuszki 36D/16A, 32-020 Wieliczka z

dopiskiem „Reklamacja: Promocja”.

9. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi

listownie składającego reklamację o jej rozstrzygnięciu. Pisemna reklamacja powinna zawierać:

- imię i nazwisko,

- adres do korespondencji

- dokładny opis sytuacji oraz powód reklamacji

- datę i podpis.

10. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Akcji Promocyjnej stosuje się Regulamin Portalu

internetowego oraz obowiązujące przepisy prawa. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest w

Serwisie internetowym.

11. Z powodu natężonego ruchu na Portalu Internetowym w związku z trwaniem Akcji promocyjnej

oraz ograniczeniami spowodowanymi sytuacją epidemiczną w kraju, Organizator zastrzega sobie

prawo do wydłużenia standardowego czasu realizacji zamówień.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl