Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro S.A.

1. Przelew online

Forma płatności elektronicznej obsługiwana przez:

2. Płatność kartą płatniczą

Forma płatności elektronicznej obsługiwana przez:

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.